Všimněme si, jak to lidem na kolech sluší ;)

(... při transportu do 5 km nemusíme být oblečeni do tuny plechu, skla a plastů)

Prague Cycle Chic (CZ)
Copenhagen Cycle Chic (DK)
Hungarian Cycle Chic (HU)
. Vienna Cycle Chic (A)

* Města lze utvářet a dotvářet tak, aby byla příjemná, bezpečná a zdravá. Aby se v nich nabízel prostor pro pěší, cyklisty a veřejnou dopravu, místa pro setkávání a relaxaci. Je to racionální reakce na přežitý koncept měst pro automobily s čtyřproudými autobulváry a parkovišti na úkor zeleně a veřejného prostoru. Koncept, který představuje slepou uličku a který nakonec žádnou skupinu obyvatel neuspokojí.


Amsterdam_1970_2018

* Z emailu Mirka Petra k ETM2023 v HK